Барање за сервис надвор од гарантен рок на адреса

Ова барање се пополнува, исклучиво за уреди на кои гарантниот рок им е изминат.
Уреди кои спаѓаат во категорија сервис вон гарантен рок на домашна адреса: -Машини за перење, машини перење/сушење, машини за сушење, машини за садови, бојлери, телевизори над 55 инчи, климатизери, фрижидери, фурни, плотни, шпорети. Ценовникот за дијагностика и поправки вон гарантен рок, ќе го најдете на следниот линк (ценовник).

само ако бидат уредно и точно пополнети сите барани податоци. Потврда за отворен налог за поправка ќе добиете на мејл адресата (која ја приложувате со ова барање).

  *Сервисниот Центар со согласност на корисникот, може да го земе уредот за кој ќе се констатира дека е потребна дијагностика и поправка во Сервисен Центар заради специфичност на грешката или немање на услови за изведба на поправката на локацијата на уредот (мал простор итн).
  *Корисникот со поднесување на ова барање има право да ја одбие поправката ако цената на чинење на поправката ја смета за неисплатлива но се обврзува да ја плати посетата и дијагностиката на уредот од страна на сервисерот испратен од матичниот Сервисен Центар Сервис Македонија.
  * Ако корисникот се согласи со цената на поправката, во цената нема додатно да бидат вклучувана дијагностиката и посетата.

  Scroll to Top

  ЗОШТО ДА ГО СЕРВИСИРАТЕ ВАШИОТ УРЕД ВО ОВЛАСТЕН СЕРВИСЕН ЦЕНТАР

  • ГАРАНЦИЈА ОД 3 МЕСЕЦИ ЗА ИЗВРШЕНАТА ПОПРАВКА И ЗАМЕНЕТИТЕ ДЕЛОВИ
  • ФИСКАЛНА СМЕТКА И РАБОТЕН НАЛОГ КАКО ДОКАЗ ЗА ИЗВРШЕНАТА ПОПРАВКА
  • ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ
  • ПРИСТАПНИ ЦЕНИ И СТРУЧЕН ПЕРСОНАЛ
  • БЕСПЛАТНИ СОВЕТИ ЗА ПРАВИЛНО КОРИСТЕЊЕ НА ВАШИОТ УРЕД
  • ГИ ИМАТЕ СИТЕ ПРАВА ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИ

  ЗОШТО ДА НЕ ГО СЕРВИСИРАТЕ ВАШИОТ УРЕД КАЈ СЕРВИСЕР КОЈ РАБОТИ НА ЦРНО

  • НЕМАТЕ НИКАКВА ГАРАНЦИЈА ЗА ПОПРАВКАТА
  • НЕМАТЕ НИКАКОВ ДОКАЗ ЗА ИЗВРШЕНАТА ПОПРАВКА
  • ДЕЛОВИТЕ НАЈ ЧЕСТО НЕ СЕ ОРИГИНАЛНИ И НОВИ
  • ЦЕНАТА Е МОЖЕБИ ПО ПРИВЛЕЧНА НО ВЕРОЈАТНОСТА НА КРАЈ ДА ПЛАТИТЕ ПОВЕЌЕ Е ГОЛЕМА
  • НЕМА ПРИСТАП ДО СЕРВИСНИ ПРОЦЕДУРИ ИЛИ СОВЕТИ ЗА БРЕНДОТ
  • НЕМАТЕ НИКАКВИ ПРАВА ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИ