LG

Tелевизори: Доколку имате потреба од резервни делови или било какви прашања во врска со вашиот LG производ испртате ја налепницата која се наоѓа на задната страна на вашиот телевизор како во примерот подоле.


Машини за перење: Серискиот број на машините за перење LG се наоѓа во упатството за употреба а се наоѓа и на машината во близина на дозерот за детергент или на задниот дел на контролната табла. Ако е на задната страна, може да се најде на левата страна кога се гледа од напред. Машините за перење алишта со предна врата обично имаат сериски број лоциран по должината на горниот дел од отворот на вратата. Додека серискиот број на машината го горно полнење е во горниот агол од десната страна на машината.Сериски број се бележи со ознаката (“S / N“) и ќе започне со буквите “WM“.