Барање за продажба на резервен дел

  • Почитувани корисници, ова барање се пополнува, исклучиво за купување на резервен дел или додатна опрема за вашиот уред.
  • ВАЖНО. За да добиете точна информација за цената и достапноста на резервниот дел или додатната опрема кои сакате да ги купите, потребно е да прикачите јасна слика со моделот и серискиот број на вашиот уред.

    *Сервисниот Центар ќе го извести корисникот за достапноста и цената на бараниот дел или додатна опрема во најбрз можен рок.

    Scroll to Top